Termeni și Condiții

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Cris-Tim sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea să în orice alte lucrări, publicaţii sau website-uri. Mărcile, logo-urile, caracterele şi alte mărci de serviciu (denumite, colectiv, „Mărci”) ce apar pe acest website aparţin Cris-Tim. Este interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document. Cris-Tim îşi va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Garanţii şi termeni

Acest website vă este oferit „aşa cum este” şi „aşa cum este pus la dispoziţie”. Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia. Termenii „Cristim”, „Cris-Tim”, „noi”, „a/al/ai/ale noastră/nostru/noştri/noastre” şi brandurile/mărcile care apar pe acest site se referă la Cris-Tim Family Holding şi la oricare dintre companiile afiliate acestuia, după cum o cere contextul. „Voi/Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează şi/sau foloseşte acest website.

Acurateţea şi actualitatea informaţiei

Deşi depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest website.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poştă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informaţii, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii similare vor fi tratate ca informaţii neconfidentiale şi nebrevetate. Tot ceea ce transmiteţi sau expediaţi devine proprietatea Cris-Tim şi poate fi folosit în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poştă.
În plus, Cris-Tim este liber să utilizeze în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nicio astfel de utilizare nu implică vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia. Prin transmiterea acestor informaţii garantaţi totodată că sunteţi proprietarul materialului/ conţinutului transmis, că acest material/ conţinut nu este calomnios şi că folosirea sa de către Cris-Tim nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi şi nicio altă lege în vigoare. Cris-Tim nu are nicio obligaţie de a folosi informaţia primită.

Responsabilitate legală

Cris-Tim şi /sau orice altă parte implicată în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislaţia aplicabilă, ca urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.
Cris-Tim şi/sau orice altă parte implicată în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website nu vor avea nicio responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.
Mai mult, Cris-Tim nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nicio pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că aţi folosit, accesat sau descărcat vre-un material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vre-un material de pe acest website, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc. În limita maximă prevăzută de legislaţia aplicabilă, renunţaţi în mod expres la orice pretenţie faţă de Cris-Tim sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activităţi interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care Cris-Tim, la liberă să alegere, îl poate considera inadecvat şi/ sau ar putea fi considerat că un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:
• Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;
• Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Cris-Tim, angajaţii săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputaţie a Cris-Tim;
• Încărcarea de fişiere ce conţin virusuri care ar putea crea daune proprietăţilor Cris-Tim sau proprietăţilor altor persoane;
• Afişarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care, în opinia noastră, ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau reţelele de securitate ale Cris-Tim sau ale terţilor.

Jurisdicţie

Produsele Cris-Tim, materialele, ofertele şi informaţiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienţi şi utilizatori din toată lumea. Dacă întâmpinați probleme în accesarea acestui website, vă rugăm să contactaţi distribuitorul nostru local pentru a obţine mai multe informaţii despre disponibilitatea produselor în ţara dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale şi, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc. Dumneavoastră şi Cris-Tim sunteţi de acord că orice controverse sau pretenţii provenind din/ sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română şi vor fi înaintate exclusiv instanţelor din Bucureşti, România.

Politică de confidenţialitate

Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal de pe acest website.